Country Expres Každý pátek na Rádiu Sázava 89.3, 90.6, 97.5, 88.0, 99.9 FM
 

Download sekce - výběr pořadů - Tramping


Publikace seriálu právě zahájena!
 
Jak jistě víte, Country Expres oslavil 27.11. 2015 svojí 200. premiéru. Také, dva měsíce před tím v Country Expresu doběhl nový seriál "Z historie trampingu", který startoval 9.1.2015. Tento seriál inspirovaný knihou Miroslava Berky Posázavský pacifik (NADAS 1991), mapuje rámcovou formou historii trampingu českého. Současně též historii trampské písně ukázkami z originálních šelakových desek, kdy v pozdějších částech se uvažuje i o té době odpovídající českému folku a country. A to opět včetně ukázek z achivu autora pořadu.
Jsou citovány i některé ukázky ze soudtracků dobových filmů a TV pořadů, které měly s trampingem nějakou souvislost. Seriál zasahuje období asi od roku 1910 a měl by končit začátkem devadesátých let.
Co lze od seriálu čekat?
Na rozdíl od známého seriálu televizního, který mapuje trampské hnutí jako celek a je vyráběn profesionálním filmovým štábem, je tento projekt pohledem na tramping spíše pohledem osobním. To platí především na díly odehrávající se od druhé poloviny šedesátých let. Je to takový osobní cancák autora, jak šel čas a ubíhalo mládí... Ale od začátku, až do roku 1965 je to seriál více - méně historický, čímž se televiznímu projektu (dle sil a znalostí autora) částečně blíží.
Každý díl sestává ze dvou částí:
a to jak vlastní části historické a pak připojeným kratším úsekem. A tím je četba na pokračování z Radovy a Žákovy knihy Vzpoura na lodi Primátor Dittrich (Vilímek 1946). První a pochopitelně i pilotní díl je bez této části. Toto čtení je jednak z knihy samotné a pak z části citacemi*1) ze zvukové stopy šestidílného TV seriálu Dobrodružství šesti  trampů. Tato četba není jen suchou citací knihy, ale je obvyklou rozhlasovou praxí dramatizována. Tato četba na pokračování, vzhledem k použitelnému obsahu knihy zřejmě nepokryje celou délku seriálu a tak se závěrečné díly budou sestavovat jako samostatné, ryze historicko-popisné pořady.
Kdy a jak bude seriál Z historie trampingu publikován?
Jak víte, v pátek 25.9. skončil, posledním 38(39) dílem tento seriál, který měl poměrně velkou poslechovost. Jeho webová verze se již připravuje a její publikace zde na stránkách Country Expresu započala dnes, 30.11.2015. Vystavovat se budou jednotlivé díly, jak slovem a obrazem, včetně možnosti stažení odvysílaných originálů v týdenním intervalu. *2)  To znamená, že kompletní balík by měl zde být vystaven koncem léta 2016, pokud se toho nějak ve zdraví dožiji. Celý mechanismus stahování je zcela totožný s tím, jak zde byl publikován seriál z roku 2013, Z historie Divokého západu.
Dole, v patě stránky najdete Download sekci, která je na rozdíl od minulého seriálu, nepatrně modernizována.
Speciální poděkování
patří Pepovi ze Zeleného údolí za obětavou pomoc a poskytnutí některých vzácných archivních snímků, které jsem neměl ve svém archivu.

DOWNLOAD SEKCE v. 1.01
Pořad: Z historie trampingu. Autor: Jan Kulík / Radio Sázava
Datum poslední aktualizace:  16.8.2016 Status: Publikace seriálu dokončena!
Díly publikované, s možností stažení: 38+1
Díly nepublikované, čekající ve frontě: ---
Díly ke stažení: Pilotní díl+01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Poznámka:
*1) Jedná se o krátké (10 sec až 1min.) výtahy z originálních zvukových stop TV seriálu "Dobrodružství šesti trampů" a v jednotlivých dílech zmiňovaných filmů. Eventuelně ve webové verzi, kde budou opět jednotlivé dily ke stažení, mohou být uvedeny i odkazy na servery, tato díla obsahující. Webové verze dílů seriálu (podobně jako u seriálu Z historie Divokého západu) budou obsahovat i podrobný soupis pramenů a citací, pro natáčení seriálu použitých, jak by mělo být mezi westmeny dobrým zvykem.
Poznámka
*2) Seriálových dílů bylo oficiálně 38.  Pokud započítáme nultý, tzv. pilotní díl, tak je je vlastně 39. Tento pilotní díl je nabídnut ku stažení, s prvním dílem v jednom balíčku, jako nedělitelný celek.

ZAVŘÍT   O STAHOVÁNÍ
 

 
 
by R & T