100 let místní dráhy Vlašim - Trhový Štěpánov - Dolní Kralovice...

V roce 2002 vyšla v malém nákladu zajímavá kniha Františka Kavky "100 let místní dráhy Vlašim - Trhový Štěpánov - Dolní Kralovice", která vyšla v roce 2002 a je dnes beznadějně rozebrána. Zajímavým způsobem popisuje historii železnic na Podblanicku. Pokud to bude možné a  pochopitelně po dohodě s autorem, některé části bychom zde uveřejnili. Zatím cituji úvodní část knížky:

 Počátkem měsíce října 2002 uplyne plných 100 let od zahájení železničního provozu na trati z Vlašimi do Trhového Štěpánova a Dolních Kralovic, druhé části místní dráhy Benešov - Dolní Kralovice.
Žel, osud nepřál tomu, aby se místní dráha v celé své stavební délce dočkala tohoto význačného jubilea. Počátkem let sedmdesátých 20. století padlo totiž definitivní rozhodnutí v souvislostech s výstavbou vodního díla na Želivce, ukončit železnici stavebně i provozně v žel. stanici Trhový Štěpánov. Tímto rozhodnutím vzaly definitivně svůj konec vášnivé diskuse zastánců ukončení dráhy na katastru Borovska či Bernartic, Keblově nebo Trh. Štěpánově, ale i extrémní návrh na ukončeni železnice již ve Vlašimi za odbočnou výhybkou na vlečku dnešního podniku Sellier & Bellot, a.s.
Souběžně se zánikem části železnice (14 km) zmizely i nejkrásnější partie z celé lokálky!! Od řeky Želivky až do Benešova. Z map a turistických průvodců se vytratilo také malebné městečko Dolní Kralovice, tvořící zde přirozené politické, hospodářské i kulturni středisko, které svému zrodu před mnoha staletími vděčilo právě řece Želivce, původně zvané Sázava západní. Táž řeka se vlastně díky Čistotě vody a vyrovnanému celoročnímu průtoku postarala i o jeho zánik.
Stávající nové Dolni Kralovice, vybudované stranou komunikaci a jako umělá středisková obec, přes mnohé snahy a úsilí samosprávy i občanů, své místo v regionu stále zatím hledají. Přestože od zrušení přirozeného historického střediska uplynulo již několik desítek let, Dolnokralovicko se stále s touto skutečností nevyrovnalo, ale nesmířilo se ani se zánikem železnice, která podstatným způsobem obohacovala zdejší život i veškeré dění.

ZAVŘÍT