Pokles hladiny jezera na konci roku 2003
Ústup vodní hladiny na konci roku 2003
Důrazně upozorňujeme na zákaz vstupu do popisované lokality!
Pokles vody, podle sdělení pracovníků povodí, by se měl zřejmě v zimě, ale hlavně na jaře 2004 při tání sněhu, pravděpodobně zastavit. Úrovně z let 1991 a 1992, tedy poklesu hladiny na kótu 366,9 metru asi nedosáhne. Současný stav je takový, že nad nádražím je ještě asi 2 až 3 metry vody...
Situace koncem listopadu 2003 - pohled je veden směrem ke Keblovu z pozice na km 46,150. Zde v této době již trať mizí pod hladinou jezera.

Pohled z km 46,090 směrem k Dolním Kralovicům. Je vidět sloupek drátovodu, ale pozor, byl zřejmě někým přenesen na nesprávnou stranu náspu. Proč nevím. Drátovod vedl po pravé straně kolejí, v roce 1992 byla většina sloupků ještě na svých místech. Rozmáčením náspu se pochopitelně uvolnily a vlivem vlastní váhy a vodních proudů pod hladinou jezera převrátily...

Detail kladek v hlavě sloupku. Kladky byly vždy v páru, zde jedna z nich již chybí.

Toto je jeden ze sloupků již v původním umístění. Pomineme li to, že je už nestojí, ale je přirozenou cestou povalený. Na druhém obrázku je další sloupek, ale asi necelý jeden metr pod hladinou, jak po vyvrácení z rozmočeného náspu poklesl po jeho svahu dolů.   

Detailní pohled na hranu náspu obrácenou do jezera asi v km 46,100. Dobře je vidět erozní linie způsobená "přehradním příbojem" Při rozlehlosti jezera mohou vlny dosáhnout za silného větru až 50 - 70 cm výšky. Voda nejen že pomalu likviduje těleso náspu, ale silnému vlnobití neodolá ani štěrkové lože kolejí.

Přirozená eroze tělesa trati v km 46,100...

Nákres situace v km 46,100. Na obrázku je stav v květnu 1975, po definitivním ukončení provozu a před snesením kolejí. Pohled je veden směrem ke Keblovu.

Na dalším obrázku je situace v listopadu 2003. Dobře vidíte erozní linii na místě styku hladiny s tělesem trati. Světle modrá je současná zátopová zóna, tmavě modré jsou usazeniny /písky a bahno/, které pomalu mění tvar náspu. Vlastní hlinité tělo náspu je tmavé šedé, světle šedé je štěrkové lože kolejí. Erozní linie je markantnější vpravo, kde je trať otevřena do pláně jezera, tedy i silnému vlnobití. Z leva je pouze poměrně klidná laguna, krytá před větrem nově vysazeným lesem. Při maximálním vzdutí na kótu 376,7 metru by hladina sahala asi jeden centimetr pod okraj obrázku...  

Silnice č. 18. /nyní 150/, vstup pod hladinu jezera /listopad 2003/

Při porovnání se snímkem pořízeným v létě, vidíte o kolik voda poklesla. Na druhém obrázku je zajímavé to, že nejen kilometrové kameny, ale i silniční dlažba se někomu hodí. Bylo by dobré asi zvýšit ostrahu přehradní nádrže...

NAHORU │ ZAVŘÍT