Úsek Trhový Štěpánov - Rabbit

Mapový list číslo 1, měřítko asi 1:20.000

List #1 

Značení trasy: červená: části v provozu, tmavě žlutá: zrušený úsek přestavěný na vozovku III. třídy 

FOTOGALERIE - hlavní objekty
1. Vjezdové zhlaví do konečné stanice Trhový Štěpánov.

2. Pohled směrem ke Vlašimi. Na obrázku dobře vidíte zbytek provizorního nástupiště z roku 1975. V té době bylo původní nádraží zcela sneseno a úplně vybudováno nové. S moderním zabezpečovacím systémem, dálkově stavitelnými výměnami a byla též zcela rekonstruována nádražní budova. Postaveno depo pro motorové osobní vozy a nocležny pro vlakové čety. Při této rekonstrukci bylo nádraží uzavřeno a vlaky stavěly zde, tedy ještě před přejezdem, zcela mimo původní stanici. V provizorním montovaném objektu byla výdejna jízdenek. Tento byl po znovuotevření nádraží odstraněn.

3. Poslední metry skutečné, funkční železnice. Vlečka v areálu Agropodniku.
3. Zarážedlo na km 33,4. Tak to je faktický konec. Až sem by bylo možno dojet vlakem. Kousek za plotem, vlevo mírně dolů je parkoviště firmy Rabbit Trhový Štěpánov. Skutečná trať kežela asi o 5 m doleva než je zarážedlo.
Náhled4. Pohled na zarážedlo z druhé strany plotu. Skutečná železnice, tedy do roku 1975 vedla na pravé straně obrázku, spíše už za jeho okrajem.
Náhled5. A to už je směr k zastávce Dubějovice. Dráha vedla v místě vloženého asfaltového pruhu /spíše záplaty/ v levé straně obrázku.
Náhled6. Díváme se k objektu firmy Rabbit. Pravý okraj silnice označuje trasu původní železnice. Je zde značena "pomalá jízda", tedy 20 km/h pro automobily. Kousek za značkou je totiž první retardér. Retardéry jsou zde nutné, z objektu Rabbitu vyjíždějí často nákladní automobily.

Náhled7. Jsme již za Rabbitem, u třetího retardéru před klenutým mostem přes Štěpánovský potok. Původní trasa dráhy je již tam, kde má být, ve středu vozovky. Hned za mostem začíná 21 stoupání k zastávce Dubějovice. 

Náhled8. Zde je opatrnost je skutečně na místě. Tento třetí retardér dokáže nemile překvapit zejména cyklisty, jedoucí zpět, tedy směrem od Kralovic. Retardér je dost v nepěkném stavu. Ostatně to vidíte sami.

Náhled9. Pohled na most z pravé strany trati. Při úpravách na těleso pro vozovku III. třídy, které je o něco širší než původní trať, bylo nutno dobetonovat opěrná čela na obě strany mostu, aby se netrhaly krajnice vozovky. Pochopitelně bylo i přemístěno původní zábradlí.

Náhled10. Při ostřejším úhlu pohledu je dobře vidět charakteristický tvar původního náspu a vegetací zarůstající boční opěrné zdi.

Náhled11. Detailní pohled na původní zábradlí na levé straně mostu a později dostavěná svodidla.

Náhled12. Ještě jeden nostalgický pohled směrem k trhovému Štěpánovu.
FOTOGALERIE - zajímavosti okolo trati

A. Poblíž nádraží v Trhovém Štěpánově, hned za přejezdem najdete jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Evropě. Je starší než známý židovský hřbitov v Praze. Nedávno byl na soukromé náklady rekonstruován a pietně upraven. Snímek pochází z doby před rekonstrukcí. Na tomto hřbitově by měly být převezené náhrobky ze zrušeného židovského hřbitova v Dolních Královicích. Při rekonstrukci byla zcela obnovena zřícená betstube /márnice/ zeď hřbitova a další úpravy. Pokud si jej budete chtít prohlédnout, chovejte se zde důstojně, zachovejte pietu a do prostor hřbitova vstupujte dle židovského ritu vždy s pokrytou hlavou...

ZAVŘÍT