Protektorátní dálnice

Obrazová galerie - stará Protektorátní dálnice, ortofotomapa

Zde Vám přinášíme poněkud neobvyklý pohled na starou Protektorátní dálnici. Téměř všechny zobrazované snímky leží bez vyjímky v zakázaném pásmu hygienické ochrany I. stupně vodního díla Želivka. Bude na to upozorněno. Dále snímky pocházející ze speciálního programu na zobrazování pozemkového katastru dodaného firmou GEODIS Brno, zapůjčilo Město Vlašim, které je partnerem této stránky. To znamená že tyto obrázky, vlastně malé výseky původní ortofotomapy není dovoleno bez svolení společnosti GEODIS.s.r.o v žádném případě dále šířit, kopírovat, jakkoliv s nimi nakládat a použít v jakémkoli médiu, tištěném, či elektronickém. Jsou výhradně určeny k prohlížení na této stránce.

Původní trasa zhruba od km 57,5  do km 60,9*1

Protektorátní dálnice je též význačným fenoménem Dolnokralovicka. Zvláště dva krásné mosty v lagunách Keblovského a Sedlického potoka. V době, kdy ještě tyto lagunami nebyly, protože ani přehrady a pochopitelně zákazů nebylo, se tyto stávaly cílem turistických výletů a eldorádem trempů. To už je dávno, téměř celá trasa dálnice, tedy té staré protektorátní, v místě, kde vybočuje se současné D1, až do úseku před Bernarticemi, kdy se obě magistrály opět setkají, leží v zakázaném pásmu. Týká seto hlavně mostů. Proto tam nechoďte, ale pokochejte se těmito obrázky. Poslední dva "pozemní" snímky Velkého mostu a kolejové dráhy kabelového jeřábu jsou z roku 2003, kdy jsem se tam vybaven policejním doprovodem a patřičným povolením vypravil. Důvod odchýlení od původní trasy jistě znáte: Pro novou D1 tato niveleta již nevyhovovala a také především přehradní jezero, jež zatopilo druhý most až pod mostovku.
Tedy letecké snímky: Začínáme opět zleva, od Hulic. Obrázky jsou podrobně popsány uvnitř. Především snímky 1. až 5. Obrázek 6. ve spodní řadě je již těsně před místem /obcí Bernartice a bývalou zastávkou Borovsko/, kde se obě komunikace setkávají. Nakonec, na obrázcích 7. a 8. najdete ještě oba opuštěné mosty, které už léta vedou pouze odnikud nikam. Obrázek 9. je působivý pohled na most "delším" objektivem, kdy vynikne jeho masiv vyčnívající z vod přehradního jezera. Obrázek 10. pak ukazuje kolejnice, resp. masivní betonové pražce kolejové dráhy kabelového jeřábu, používaného při stavbě mostu. Tyto jsou však za plného vzdutí asi 1 až 1,5 metru pod hladinou, pak jsou vidět pouze na leteckých snímcích. Most byl dokončen v listopadu 1950, od té doby je opuštěný.

Vysvětlivky

*1 Kilometráž dálnice se pochopitelně rozumí ta původní, tedy vztahující se na stavbu započatou ve čtyřicátých letech minulého století. Je průměrně v této lokalitě asi o dva kilometry nižší, než kilometráž současné D1. 

NAHORU  DRÁHA - stanice a zastávky  VÍCE o Protektorátní dálnici  ZAVŘÍT