Dobové dokumenty

Domašínská kronika - náhled

Fotokopie stránky z kroniky obce Domašín, kde se popisuje slavnostní zahájení provozu na dráze Benešov - Vlašim. Dá se říci, že domašínští na dráze trochu prodělali a to proto, že původní trasa dráhy měla vést zcela jinudy, a to značně severněji, než vede nyní. Tedy měla procházet rovnou Domašínem. Ale nestalo se tak a to z jednoho prostého důvodu. Majitel panství měl jak velkostatek /dnešní Dvůr/ v jižní části města, stejně tak velké stodoly a sýpky. Navíc zde byla i část tzv. "Průmyslových závodů prince Auersperga Brennera", tedy pila a kruhová vápenná pec, kde se zpracovával vápenec z lomů v Jinošově. Kníže Auesperg si vymohl zásadní změnu trasy dráhy, především tím, že daroval stavbě dráhy zdarma pozemky. Změna si ale vyžádala náročnější vedení trasy /vysoký násep v kaňonu Vorlinského potoka a překonání údolí Blanice příhradovým železným mostem/. I přesto se to zřejmě vyplatilo. Kníže Auersperg nebyl, co se podnikání týkalo, žádný příštipkář. Tento průmyslový komplex byl na tehdejší dobu velmi rozsáhlý a největší ve městě. Měl dokonce od roku 1914 vlastní vodní stejnosměrnou elektrárnu se dvěma Francisovými centripetálními turbinami nezvyklé horizontální konstrukce. Více informací>>
Takže nádraží bylo postaveno v jižní, tehdy ještě málo obydlené části města a domašínští to mají na vlak pěkně z ruky; na nádraží Vlašim 4,5 km, nádraží Most -  Domašín asi 2,5 km a na zastávku Znosim cca 1,5 km. To vážně zamrzí...

Žádost výboru okresního zastupitelstva - náhled5.2.1897 zažádalo okresní zastupitelstvo ve Vlašimi Zemský sněm Království českého, aby "šetření o komerciálním využití místní dráhy Vlašim - Dolní Kralovice na trati z Benešova do Vlašimi a.j. uspíšila". Žádost má celkem tři hlavní body a co vše okresní zastupitelé chtěli, si můžete pochopitelně přečíst.

 

 

 

Žádost o kolaudaci budovy - náhled"Podnikatelství staveb O. Životský a J. Hrabě", tedy firma jež dráhu stavěla, informuje 28.11.1895 Purkmistrovský úřad ve Vlašimi o dokončení "budovy přijímací" a dále budovy pro ubytování personálu, tedy řečeno dnešní terminologií, nocležny vlakových čet. Zpráva ohledně stavu budov pak oznamuje:  "že úplně hotové a vyschlé jsou a že žádná zdravotně policejní závada nepřekáží aby se v nich bydlelo" dále pak žádá:  "nařízení komise zdravotně policejní k místnímu ohledání a vysvědčení ke způsobilosti obývání a povolení k němu, pak označení čísla popisného laskavě vydati". Dnes už budovu pro ubytování pesonálu, která je naproti nádraží, v křížení ulic Jana Masaryka a Nádražní, dráha nevyužívá. Slouží jako soukromý obytný dům. Vlakové čety mají ubytovny "v budově přijímací" tedy přímo na nádraží. Jako bonus si můžete prohlédnout rub této vzácné dobové listiny zde>>

Pozvánka - náhled14.12.1895 se nádraží ve Vlašimi slavnostně otevíralo. Ne, že by o tom p.t. zastupitelé nevěděli, ale jak se patří ve vší slušnosti, také jak subordinace velí, je třeba pány zastupitele na tu slávu pozvat. Ostatně nádraží se neotevírá ve městě každý den... 

 

 

 

 

Žádost c. k. ředitelství státních drah - náhled1.července 1913 se stal na přejezdu s okresní silnicí Vlašim - Kondrackou, dnešní Blanickou ulicí ošklivý malér. Vlak tam smetl koňský povoz. Starosta Němeček ihned, tedy týž den, píše supliku na c. k. ředitelství státních drah o zřízení závor na tomto přejezdu. Zřejmě ne první, protože jak se dočteme v dokumentu, "městská rada v zájmu bezpečnosti majetku a osob opětuje svou žádost, aby zřízením těchto závor pro budoucnost podobným neštěstím bylo zabráněno". Snaha byla, pravda. Ale jak víte sami, cesta žádostí na úřadě je složitá a nevyzpytatelná. Jak sám klasik světové literatury Franz Kafka píše: "Nikdo nemůže pochopit úřední postup dokonale. Často se zdá, že úřad z nějaké nám neznámé příčiny nereaguje, ale ono řízení již vlastně probíhá, nebo dokonce již dávno proběhlo. Možné je i to, že ještě třeba také vůbec nebylo zahájeno. Nebo dokonce nastane taková situace, což nikdo nemůže předvídat, že snad tím, jakoby úřad sám nesnesl to vytrvalé dráždění a naléhání zvláště neodbytnou stranou, dojde zcela nečekaně, na nějakém nám neznámém oddělení, k vyřízení." Skutečně, žádost starosty Němečka asi doopravdy bloudila kancelářemi Kafkova zámku. Nakonec to ale skončilo, jako každý správný příběh, happyendem. Vlašimští se svých šraňků v Blanické ulici dočkali. Po 93 létech. V roce 2006!! Viz>>

Poznámka:
Dokumenty se otevírají do přesně nadefinovaných oken. Pokud používáte jako výchozí prohlížeč IE, musíte u některých dokumentů po jejich otevření kliknout na jejich plochu přímo v okně, aby se dokumenty nastavily na správnou šířku okna. Naštěstí u jiných prohlížečů jako např. Firefox a Opera to není třeba.

NAHORU │ ZAVŘÍT