Úsek Dubějovice - Sedmpany

 

Mapový list číslo 2, měřítko asi 1:20.000

Značení trasy: červená: části v provozu, tmavě žlutá: zrušený úsek přestavěný na vozovku III. třídy, modrá: místo, kde těleso trati již zcela zaniklo a není patrné, zelená: zřetelně zachované těleso trati, včetně dalších objektů... 

FOTOGALERIE - hlavní objekty

1. Vozovka věrně kopíruje původní těleso trati. V místě, kde polní cesta odbočuje doprava, je cesta do Javorníka, dnes již málo využívaná. Jinak celá komunikace je silnice místního významu, není v zimě udržována. Původní propustky byly upraveny, stejně jako klenutý most u Rabbitu. Objekt zastávky Dubějovice byl v pozici fotografa, vpravo od kolejí.  

2. Místo, kde silnice opouští původní trasu železnice, /silniční linie je znázorněna červeně/ stávala zastávka Sedmpany. Na rozdíl od zastávky v Dubějovicích, kde se jednalo o dřevěnou boudu, tato byla zděná. Žluté linie znázorňují přibližný směr trati, žlutá šipka pak objekt zastávky. V roce 1973 byl zde na filmový pás zachycen příjezd osobního vlaku, vedeného parní lokomotivou. 

3. V tomto místě trať silnici definitivně opouští. Byl zde též železniční přejezd. Těleso trati je směrem na Keblov ještě asi 50m asfaltováno....

3a Asi necelých 100 metrů od přejezdu, na hranici lesa najdete tento zachovalý klenutý propustek...

4. Partie pod kótou Hůrka, krátce po vjezdu do lesa. Je velké štěstí, že drážní těleso je používáno jako frekventovaná lesní cesta. Jinak by místo, kudy trať vedla, ukazovaly stromy mladší než ostatní...

FOTOGALERIE - zajímavosti okolo trati

A. V nedaleké vsi Sedmpány, která přišla o železniční spojení se světem, na dráhu nezapomněli. U autobusové zastávky v obci najdete drážní kilometrovník. Sedmpanští vám sice hrdě budou tvrdit, že tento kilometrovník stával u drážní zastávky, ale není to pravda. Zastávka byla v km 37.8. Kilometrovník 37.0 vykopali sice kousek k Dubějovicům, ale přesto nezbývá za tento milý vztah k železnici, byť už neexistující, občanům Sedmpan poděkovat...

ZAVŘÍT