Úsek Sedmpany - Keblov
Mapový list číslo 3, měřítko asi 1:20.000

Značení trasy: tmavě žlutá: zrušený úsek přestavěný na vozovku III. třídy, modrá: místo, kde těleso trati již zcela zaniklo a není patrné, zelená: zřetelně zachované těleso trati, včetně dalších objektů... 
FOTOGALERIE - hlavní objekty

1. Třetí mapový list zahajujeme opět partií z lesa u kóty Pod Hůrkou...

1a. V tomto místě se již objevují první železniční relikvie. Doposud, díky rozsáhlé přestavbě trati na místní komunikaci naprosto zmizely. Toto je zřejmě torzo tzv. sklonovníku. Je to návěstní tabule, oznamující sklon, rovinu, či stoupání v daném úseku trati. 

  

Sklonovníky vypadaly přesně takto. První ukazuje jízdu v klesání, druhý po rovině a třetí do stoupání. Černé číslo je délka úseku v metrech, červené pak stoupání, či klesání v promile...

1b. Kámen, označující zřejmě hranice pozemku dráhy, nikoli tedy kilometry. Kilometrovník se nepovedlo až na vyjímku v km 46.0 najít ani jeden.

2. Těleso trati v km 39,3. Velice dobře zachovalý vodní propustek. V tomto úseku jsou zachovány celkem tři, včetně jednoho, či dvou dlážděných žlabů ke svedení dešťové vody do příkopu podél tělesa trati.

2a. Torzo telegrafního sloupu asi o několik desítek metrů směrem ke Keblovu...

3. Km 39,7. Svah na pravé straně trati /ve směru jízdy do Keblova/ je nepřirozeně otevřen. Zde se těžil materiál na dosypání velkého náspu pod Keblovem. Na tuto skutečnost upozorňuje i fotografie v archivním albu, kde je toto místo označeno jako materiálová jáma.

3a. Totéž místo na snímku ze srpna roku 1902, který je ve zmíněném albu...

4. Zde, zhruba v km 39,9 se otevřel cestujícím, sedícím vlevo ve směru jízdy nádherný pohled do údolí Sedlického potoka. Trať vedla středem obrázku, těsně podél okraje červené stavební buňky, na nevysokém náspu, který byl rozbagrován..

4a. Totéž na historickém snímku z roku 1902

5. Pohled od přejezdu na silnici do Sedlice k Sedpanům... 

5a. patrné stopy po odstraněném přejezdu v silnici. Stav v roce 2010...   

6. Zachovaný propustek u silnice a dosud patrné stopy trati. Pohled přes bývalý vysoký násep k nádraží Keblov

6a. Stanice Keblov na konci léta roku 1902. Krátce po dostavění. Stanice má nyní svojí vlastní galerii s nově vykorigovanými barevnými diapozitivy z roku 1979. Galerii si otevřete zde>>

7. Těleso trati v km 41,0. Pohled směrem k nádraží v Keblově...

8. Těleso trati v km 41,6. Je z části vidět kamenný viadukt, pohled směrem k zastávce Borovsko, stav roce 1979...

8a. Pohled ze stejného místa, ale v roce 2003, trať se zcela ztrácí v mladém lese...

9. Pohled na bývalé kolejiště na Keblovském viaduktu. Byl postaven italskými dělníky v roce 1902. Horní část mostu je zakonzervována a odkanalizována. Zábradlí bylo opraveno někdy v roce 1981.

9a. Bezpečnostní výklenek v polovině délky mostu.

9b. Na druhé straně viaduktu tvoří náletový porost neproniknutelnou džungli. Další krátký úsek trati od mostu /km 41,7 asi do kilometru 41,9 je sice zachován, ale prakticky neschůdný. Následný hluboký zářez byl zavezen.

9c. Viadukt krátce po dokončení na podzim roku 1902 pohled od severozápadu.

9c. Pohled na tento krásný most od východu, tak jak vypadá dnes, z hráze retenční a vyrovnávací nádrže, která slouží k úpravě přítokového režimu do přehradního jezera. Vzhledem k tomu, že na koruně hráze je přeložená silnice do Bernartic, pokutu neriskujete...

FOTOGALERIE - zajímavosti okolo trati

A. Mosty na staré protektorátní dálnici. Najdete je necelé tři kilometry od tohoto viaduktu. To je ten menší z nich. Snímek z roku 2002. Nevedou přes jezero přímo, ale přes jeho přítoky. Vzdutá voda tu již tvoří nádherné lesní laguny, druhý most končí přímo uprostřed vodní hladiny. Nejezdí se po nich, trasu dálnice projektant odklonil více na jihovýchod. Více o mostech zde>>>

A1. Ještě jeden pohled na menší ze dvou mostů, jak vypadal v roce 1964, dobře je patrný neprokopaný zářez, stavební práce tu náhle skončily v roce 1950. /foto Ing. J. Neuvirt, převzato z www.dalnice.com/

B. Větší most, jak už jej nikdy neuvidíte, je skoro celý pod hladinou přehradního jezera. Snímek s roku 1967.

B1. Takto vypadá dnes, v roce 2003. Stav vody v jezeře je pod normálem, za plného vzdutí sahá voda až téměř k mostovce...

Jak známo, fantazii se meze nekladou a Photoshop dokáže dělat divy. Třeba i dostavět bývalou Protektorátní dálnici. Asi tak nějak by to vypadalo, kdyby po tomto starém mostě vedla nynější D1. Pohled z "Brněnského" konce mostu. Za pravým krajem snímku by se násep stáčel do stoupání k Bernarticům.

C. Přímo v obci Keblov najdete zajímavý kostel Nanebevzetí P. Marie ze 14. století, obnoven po požáru v roce 1895. Jednolodní stavba s věží a pětibokým presbytářem. V oknech původní ranně gotické kružby. 

D. Téměř vedle kamenného železničního viaduktu z roku 1902 najdete torzo staré, původní silnice do Bernartic. Při stavbě retenční nádrže na počátku sedmdesátých let byla silnice zcela přeložena a vede nyní po koruně hráze

NAHORU │ ZAVŘÍT