Pacifikem do Kácova

A zpět, pochopitelně. Jednalo se o slavnostní jízdu tohoto nostalgického vlaku provozovaného o.s. Posázavský pacifik, k příležitosti zahájení turistické sezóny 2013...

Ač bylo v sobotu 13.4.2013 počasí ráno poměrně nejisté, nakonec se to vybralo. Posázavský pacifik vyrazil z Benešova přesně načas, tedy v 10.05 letního času. Dva "Hektory" v přípřeži táhly dva vozy Balm a Balm/bar a služební Ds. Pokud železniční odborníci žasnou nad tím označením druhého vozu Balm/bar, laik /zvláště ten, který Pacifikem jel/ se nediví. Prostě je to přívěsný vůz Balm, ve kterém je zakomponován barový oddíl. Velmi příjemné zařízení, o tom není pochyb. Zde také, mimo podávaného občerstvení byla k dispozici hudba, tedy kapela Bessoni, která vesele vyhrávala po celou cestu. První zastávka byla v Čerčanech, poté Pacifik sjel z koridoru a opustil civilizovaný kraj. Před příjemně naladěnými cestujícími byla divočina obývaná trampy, pistolníky s kolty proklatě nízko a odvážnými desperáty, tedy alespoň před léty tomu tak jistě bývalo.
Nádherná příroda a hluboké kaňony legendární Sázavy jsou tu ale stále a tak bylo co obdivovat, zvláště těmi, co tuto cestu absolvovali Posázavským pacifikem poprvé. Velká zastávka byla v Českém Šternberku, kde se hojně fotografovalo a část cestujících vystoupila za účelem prohlídky zámku. Ti nastoupí, až vlak pojede zpět. Cestou bylo možno spatřit na řece mnoho barevných kánoí a také neméně lidí, kteří vlaku nadšeně mávali. Nebyli to však diggeři, plavící se na lodích k pramenům zlatonosné řeky, ale dobrovolníci, kteří prováděli každoroční jarní úklid Sázavy. Tuto akci pořádá každé jaro o.p.s. Královská stezka, jak se můžete dočísti na jejich stránkách.
V 11.40 vlak dorazil do Kácova. Zde se také fotografovalo a na své si přišlo i četné šotouštvo, jež tyto vlaky vždy doprovází. Přinesli si /šotouši/ jistě bohatý úlovek, sázavská trať patří k nejkrásnějším v republice a pravý Pacifick také není k vidění každý den. Zatím co se cestující vydali na exkruzi do místního pivovaru, vlaková četa vlak obrátila a přesně v 15.08 se vyjelo zpět. V 16.30 opustil Pacifik v Čerčanech prérie Divokého Západu, najel na koridor a přesně 16.43 byl zpět v Benešově.

Posázavský pacifik

  Nádraží v Benešově, vlak je připraven k odjezdu.

 Posázavský pacifik

 Zastávka v Čerčanech

Posázavský pacifik

 Jízda divokými kaňony Sázavy

Posázavský pacifik

  Zastávka v Českém Šternberku

Posázavský pacifik

Známé panorama z pohlednic.

 Posázavský pacifik

Posun v Kácově.

 Posázavský pacifik

Rádio Sázava 89.3FM uspořádalo v rámci zahájení turistické sezóny 2013 ve spolupráci s Posázavským pacifikem o.s. zajímavou soutěž. Ve hře byly volné jízdenky, právě na tuto cestu. A zde jsou štastní výherci před lokomovivou řady 435 "Hektor".

Posázavský pacifik

Pochopitelně se také podívali dovnitř, aby viděli okolní svět pohledem strojvedoucího.

Posázavský pacifik

To už je cesta zpět, pohled¨z plošiny služebního vozu Ds, který nyní byl na konci vlaku.

Posázavský pacifik

Čistá romantika. Jako na divokém Západě.

Pochopitelně jsem obrázků namlátil daleko více, takže bych měl připravit i galerii z celého průběhu cesty.

ZAVŘÍT