120 let místní dráhy Benešov - Vlašim

Tak tedy oslavy 120 let Vlašimky 29.8.2015...


Nejdříve tedy počasí. Přálo a to měrou více než vrchovatou. Od rána a vlastně po celou dobu oslav bylo krásně, jako na počátku července. Již od dopoledne byly na vlašimském nádraží davy lidí. Děti využívaly možnost svezení jak na drezíně z roku 1825, přesněji tedy její věrné replice a také, byla pro ně největší atrakce, na malé posunovací lokomotivě BN 60. To má u dnešní generace dětí obzvláštní cenu. Takovou lokomotivu mohou vidět možná tak v televizi, a to ještě zřídka. Ostatně pro děti tam bylo více atrakcí. Jak kinovlak, kde se promítaly pohádky a jiné hezké filmy,  tak speciální Vláček hráček. Což bylo vlastně pojízdné hřiště, taková mateřinka na kolejích.
Pro dospělé tu bylo nachystáno také mnoho věcí. Jak výstava v nádražní dvoraně, kde byly především k vidění vzácné fotografie a pak další výstava - Osudová cesta Ferdinanda d' Este do Sarajeva. Zde, mimo vzácných dokumentů byly též k vidění trojrozměrné exponáty a ukázka ručních zbraní z první světové války. Celá výstava byla koncipována do salónního vozu, který stál napravo od staniční budovy. Vůz patří sdružení Posázavský Pacifik a je to vlastně luxusní rychlíkový vůz rumunských železnic. Projel snad celou Evropu a Balkán, když jej podivná náhoda na konci druhé světové války zavála až k nám do Čech, kde už zůstal.
Třetí výstava byla vlastně pojízdným muzeem a to Muzeem vlakové pošty. Bylo tam všechno tak, jak to kdysi ve vlakové poště bývalo. Mohu dosvědčit, znám to, u pošty jsem totiž dlouhá léta pracoval. Filatelisté si navíc mimo zážitků odnesli ještě příležitostné razítko. 
Také se bylo možno svézt zvláštním vlakem do Trhového Štěpánova a zpět. Zde nyní Vlašimka končí, tedy za stanicí Trhový Štěpánov, u zarážedla v km 33.4
Odpoledne přineslo zlatý hřeb oslav -  a to příjezd parního vlaku vedeného lokomotivou řady 434 "Čtyřkolák". Bylo se na co dívat a mnohé děti uviděly skutečný parní vlak poprvé v životě. Pro nás starší to bylo hezké připomenutí dávných let, kdy "pára" jezdila do Vlašimi (přesněji z Vlašimi) denně, tedy mimo soboty, která byla pracovní a neděle, kdy zase jezdily do Dolních Kralovic přímé parní vlaky z Prahy. A pokud jste si ráno přivstali, tedy v těch dobách, mohli jste jet parním vlakem do Benešova každý den, tedy od pondělka do soboty. Vlak, odjíždějící okolo sedmé ráno, využíval vracející se lokomotivu od nočního nákladního vlaku z Benešova, která by tak jela zpátky zbytečně sama, tedy jako lokomotivní vlak. Ale tomu je již dávno...

Vlak přivítal starosta města, Mgr. Luděk Jeništa, zároveň také pokřtil novou knihu to této lokální dráze, která vyšla právě v den oslav. Bylo to hezký den. Na peróně po celou dobu oslav vyhrávala country kapela. Parní vlak se pak vydal na cestu zpět v 15.25 hodin. Dá se říci, že to byl hezký den. Zároveň musím vyslovit poděkování lidem z Posázavského Pacifiku a zaměstnancům stanice Vlašim, bez jejich obětavé práce by se nemohly tyto krásné oslavy uskutečnit.

A ještě něco málo fotografií:


 Je 13.48 - parní vlak, vedený 434.2186 přijíždí do stanice Vlašim.
Lokomotiva

Zbrojení lokomotivy. Vodní jeřáby už neexistují, musí je zastat hasiči. Tentokráte se toho úkolu zhostili Dobrovolní hasiči Vlašim.

Krása starých strojů - Protiklika Heusingerova rozvodu

Krása starých strojů - Hlavní píst a ovládání šoupátka.

Krása starých strojů - Injektor na výfukovou páru (Výrobce Friedmann).

Nebudete tomu věřit, ale této lokomotivě bude v roce 2017 100 let...

Čistá nostalgie. Kupé druhé třídy (za první republiky třetí třídy).

V dětství jsme takto cestovali. Stojíce na lavici, pozorovali jsme ubíhající krajinu.
 
Celý den se jezdilo na replice inspekční drezíny z roku 1825.

Na peróně bylo možno potkat vojáky rakouské armády z roku 1914.
 
Jako při každé oslavě, nebyla nouze i o vysoké důstojníky ověšené řády.

Starosta města Vlašimi, Mgr. Luděk Jeništa, krátce po uvítání slavnostního vlaku.
 
Muzeum vlakové pošty - třídění zásilek.

Muzeum vlakové pošty - Oddělení cenných zasilek.
 
Vláček hráček, vedle je pak vůz Kinovlaku.
 
Vláček hráček - interiér vozu.
 
Oslava je sice hezká věc, ale na běžný provoz se nesmělo zapomenout. Musely se vykřižovat pravidelné osobní vlaky z Trhového Štěpánova a z Benešova.
 
Interiér bufetového vozu zvláštního parního vlaku.
 
Parní lokomotiva řady 434.2186 byla neustále zdrojem obdivu.

Posunovací lokomotiva BN 60.

Kabina plná dětí a strojvedoucí tohoto raritního stroje.
 
Salónní vůz. Mnozí si ani neuvědomovali, že vstupují do veterána, který objel celý Balkán a půl Evropy. Uvnitř byla instalována výstava o cestě Ferdinanda d' Este do Sarajeva.


Výstava fotografií v nádražní dvoraně.

Je 15.25 hodin. Zvláštní parní vlak opouští stanici Vlašim.
Pohled, který na přejezdu v Blanické ulici nespatříte každý den.

Vzhledem k tomu, že mi pár autorů přislíbilo i své fotografie, otevřeme speciální fotogalerii k oslavám 120. výročí dráhy Benešov - Vlašim o něco později.

ZAVŘÍT